• English
  • English
توتان پی
  • English

کاوش ، کسب الکترونیکی وجوه شناسه‌دار

یکی از مشکلات صنایع و بنگاه‌های تجاری که با انبوه مشتریان خود روابطمالی شامل دریافت و پرداخت وجوه دارند، عدم شناسایی و ردیابی وجوه دریافتی و پرداختی نزد بانک‌ها و ارتباط آن‌ها با سامانه‌های نرم‌افزاری و فرآیندهای عملیاتی این صنایع  بنگاه‌هاست. این معضل سبب ایجاد اقلام باز در صورت‌های مالی از یک‌سو و عدم شفافیت عملکرد واحدها از سوی دیگر می‌گردد.

در برخی از موارد این مشکلات جزو مشکلات بزرگ و حاد سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری محسوب می‌شود به حدی که در بسیاری از اوقات مانع توسعه کسب‌وکار شده و یا با افزایش هزینه‌های جاری سوددهی این مراکز را کاهش می‌دهد.

فرآیندهای عملیاتی

خدمت کاوش امکان کسب الکترونیکی وجوه شناسه‌دار را برای کسب‌وکارهای مختلف فراهم می‌نماید.  کاوش ارتباط بین تراکنش‌های عملیاتی سامانه‌های نرم‌افزاری و تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی به صورت برخط را فراهم می‌کند.

با این ارتباط تقریبا بحث مغایرت و اقلام باز در حسابداری سازمان بهره‌برداری کننده از این خدمت از میان می‌رود. همچنین تسهیم منابع درآمدی کل سازمان تا سطح تراکنش بین حساب‌های مختلف در بانک‌های مختلف و امکان تغییر آن‌ها به صورت برخط از دیگر ویژگی‌های ممتاز کاوش است.

مزایای کاوش

افزایش سهولت فرآیندهای عملیاتی و اجرایی بدون نیاز به تغییر در فرآیندهای جاری سازمان  

مزایای کاوش
امنیت پرداخت

افزایش قابل توجه امنیت در تبادلات مالی سازمان

کاهش هزینه‌های جاری

افزایش دامنه و عمق نظارت بر تبادلات مالی

کنترل و نظارت کامل بر جریان نقدینگی سازمان

جریان نقدینگی
برنامه ریزی

افزایش امکان برنامه‌ریزی و دقت آن

امکان تغییر کم‌هزینه سیاست‌های سازمان

هزینه یابی
عملکرد دپا

افزایش شفافیت عملکرد سازمان

حذف اقلام باز و مغایرت در حساب‌های مالی

حساب‌های مالی
مدیریت متمرکز

مدیریت متمرکز بر منابع مالی

تقسیم و تسهیم منابع با نسبت‌های سفارشی‌شده

توتان اعتقاد دارد باید بهترین خدمات پشتیبانی را به پذیرندگان خود ارایه دهند. پذیرندگان توتان با استفاده از «مرکز تماس توتان»
می‌توانند درخواست‌های خود را ثبت کرده و آن‌ها را پیگیری نمایند.

کانال‌های مرکز تماس توتان

توکاپی

در این اپلیکیشن، یک بخش خدمات پذیرندگان وجود دارد که برای پذیرندگان توتان فعال است. در این بخش پذیرندگان علاوه بر دریافت گزارشات و خدمات باشگاه مشتریان، می‌توانند درخواست‌های پشتیبانی خود را نیز مطرح و پیگیری نمایند. 

خدمات پذیرندگی

کارشـناسان مرکز امداد مشـتریان توتان پاسخگوی کلیه مشکلات و سوالات پذیـرندگان توتان هستند. پذیـرندگان توتــان در تماس با این مرکز هم می‌توانند مسایل خود را مطـرح نمایند و هم از مرحله انـجام آن‌ها مطلع شوند.

با استفاده از آیکون مرکز تماس در این سایت، پذیرندگان توتان به سامانه «مرکز تماس توتان» دسترسی دارند و می‌توانند هم نیازهای پشتیبانی خود را مطرح کنند و هم گزارشات مورد نیاز را دریافت کنندو هم از خدمات باشگاه مشتریان بهره‌مند شوند.

مرکز تماس توتان

پل ارتباطی پذیرندگان با توتان

در خبرنامه توتان عضو شوید.